Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế (Quẻ số 63 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

  • 2 tháng trước
  • 26 Lượt xem

Ý Nghĩa Quẻ Số 63 Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết

Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế là quẻ số 63 trong kinh dịch, nó là quẻ xấu hay quẻ tốt, mang đến ý nghĩa gì cho người sở hữu quẻ này? Cùng tìm hiểu ngay với phần giải nghĩa chi tiết dưới đây nhé!

Xem giải nghĩa chi tiết quẻ số 63 Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế?

Tượng quẻ: Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế (Quẻ số 63 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu
Lời kinh: 旣濟亨, 小利貞, 初吉, 終亂.
Dịch âm: Ký tế hanh, tiểu lợi trinh, sơ cát, chung loạn.
Dịch nghĩa: Quẻ Ký Tế hanh, nhỏ lợi về chính bền, đầu tốt
Giải nghĩa: Trong thì đã sang, cái lớn đã hanh thông rồi. Tuy là trong thì đã sang, không thể không có cái nhỏ chưa hanh thông. Chữ “nhỏ” ở dưới lời nói nên thế. Nếu nói “nhỏ hanh” thì là sự hanh thông nhỏ. “Lợi về chính bền” là vì ở thì đã sang, lợi ở gìn giữ bằng cách chính bền.
Loại Quẻ:  Cát hanh
Tốt cho việc:  Công danh sự nghiệp: Tài lộc rộng mở, may mắn


Cập nhật lần cuối 2 tháng trước

Bài viết liên quan

Số Hà Lạc Là Gì? Từ Bát Tự Đến Số Và Quẻ Hà Lạc

Số Hà Lạc Là Gì? Từ Bát Tự Đến Số Và Quẻ Hà Lạc

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 4 tháng trước

Số Hà Lạc Là Gì? Bát Tự Chuyển Hình Ra Số Hà Lạc Như Thế Nào?

Quẻ Sơn Địa Bác (Quẻ số 23 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Quẻ Sơn Địa Bác (Quẻ số 23 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 2 tháng trước

Ý Nghĩa Quẻ Số 23 Quẻ Sơn Địa Bác Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết

Quẻ Địa Hỏa Minh Di (Quẻ số 36 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Quẻ Địa Hỏa Minh Di (Quẻ số 36 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 2 tháng trước

Ý Nghĩa Quẻ Số 36 Quẻ Địa Hỏa Minh Di Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết