Quẻ Thủy Trạch Tiết (Quẻ số 60 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

  • 2 tháng trước
  • 21 Lượt xem

Ý Nghĩa Quẻ Số 60 Quẻ Thủy Trạch Tiết Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết

Quẻ Thủy Trạch Tiết là quẻ số 60 trong kinh dịch, nó là quẻ xấu hay quẻ tốt, mang đến ý nghĩa gì cho người sở hữu quẻ này? Cùng tìm hiểu ngay với phần giải nghĩa chi tiết dưới đây nhé!

Xem giải nghĩa chi tiết quẻ số 60 Quẻ Thủy Trạch Tiết?

Tượng quẻ: Quẻ Thủy Trạch Tiết (Quẻ số 60 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu
Lời kinh: 節亨, 苦節不可貞
Dịch âm: Tiết hanh, khổ tiết bất khả trinh.
Dịch nghĩa: Quẻ Tiết hanh, sự dè dặt khổ không thể chính bền.
Giải nghĩa: Tiết là có hạn mà ngừng lại. Việc mà đã có tiết độ, thì có thể đem đến được sự hanh thông, cho nên quẻ Tiết có nghĩa hanh.
Loại Quẻ:  Cát
Tốt cho việc:  Công danh sự nghiệp: Ổn định, bền vững

Ứng dụng Quẻ Thủy Trạch Tiết Trong Cuộc Sống Kinh Doanh

Không cần kiệm thì không thể thành thương gia, không rộng rãi thì khó thành nhà doanh nghiệp; điều then chốt là xem bạn khéo hạch toán như thế nào mà thôi. 
Quẻ Tiết bao hàm ý tiết chế, điều độ. 
Thương trường chính là một chiến trường quyết đấu bằng súng thực đạn thực. Trong cuộc quyết chiến bằng súng đạn thực, anh ngu tôi trá, anh chết tôi sống, không thể có ai vĩnh viễn thắng lợi. Buôn bán làm ăn cũng thế, có lúc lời, có lúc lỗ. Trong quá trình thăng trầm liên tục thắng bại, được mất này, đạt được sự thành công mới là một nhà doanh nghiệp chân chính. 
Trước đây, do nguyên nhân từ nhiều phương diện: Lãi suất tăng cao, thuế giá trị cao, xuất khẩu chưa ổn, hội suất xuống thấp, trật tự kinh tế khá hỗn loạn làm cho nền kinh doanh xã hội lâm vào tình trạng không sáng sủa. Nhưng, mọi người ở trong hoàn cảnh rất khó khăn đó, mà có thể làm ăn phát đạt hay không, hoàn toàn là nhờ phương pháp kinh doanh có thực sự phù hợp với thực tế hay không. Nhà kinh doanh chân chính, lúc lâm vào cảnh khó khăn trên thị trường, nên tuân thủ theo cơ sở phát triển mà làm ăn. 
Cái thiết thực trong kinh doanh, là cần phải có một chế độ điều tiết. Việc điều tiết vừa phải và việc tiết chế các hành động trong công cuộc làm ăn buôn bán. Không thể không làm cho nhà kinh doanh phải hết sức động não để suy tư. 
Tượng quẻ Tiết của kinh Dịch nói: “Trạch thượng hữu thủy, tiết; quân tử dĩ chế số độ, nghị đức hạnh. Dịch nghĩa “Trên đầm có nước, tượng trưng sự tiết chế; quân tử xem đó để chế ra số độ, bàn luận đức hạnh.” Quẻ Tiết, hạ quái là đoài, tượng trưng đầm nước. Nước chảy vào đầm, nếu không bị tiết chế, cứ nhắm mắt bành trướng thì nhất định có một ngày sẽ làm cho công cuộc kinh doanh tuột dốc. Những nhà kinh doanh phải tiết chế như thế nào? Làm sao nắm chắc được mức độ tiết chế này? 
Hào sơ cửu của quẻ Tiết nói: “Bất xuất hộ đình, vô cữu.” Dịch nghĩa “Không ra khỏi cửa thì không lỗi.” Hào cửu nhị lại nói “Bất xuất môn đình, hung” Dịch nghĩa “Không ra khỏi cổng nhà, xấu.” “Hộ đình” ám chỉ phạm vi trong nội viện, “môn đình” ám chỉ phạm vi bên ngoài viện. Đấy chính là nói “mức độ” tiết chế. Đáng tiết chế mà không tiết chế thì xấu. Cái không cần tiết chế thì lại tiết chế thì đánh mất cơ hội phát triển, là một sự tổn thất đối với nhà kinh doanh.
Trong trường kinh doanh, tôi gặp rất nhiều các người chi xuất rất rộng rãi, cũng gặp những người vô cùng keo kiệt. Sự thực, rộng rãi cũng tốt, keo kiệt cũng tốt. Làm một nhà kinh doanh, cả hai thái độ sống này đều cần thiết cả. Cái then chốt là xem bạn khéo léo trong hạch toán kinh tế cỡ nào, đó mới là vấn đề. 
Khéo léo trong hạch toán là sinh ra tính tiết chế vậy. 

Cập nhật lần cuối 2 tháng trước

Bài viết liên quan

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp (Quẻ số 21 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp (Quẻ số 21 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 2 tháng trước

Ý Nghĩa Quẻ Số 21 Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết

Quẻ Trạch Sơn Hàm (Quẻ số 31 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Quẻ Trạch Sơn Hàm (Quẻ số 31 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 2 tháng trước

Ý Nghĩa Quẻ Số 31 Quẻ Trạch Sơn Hàm Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết

Quẻ Trạch Phong Đại Quá (Quẻ số 28 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Quẻ Trạch Phong Đại Quá (Quẻ số 28 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 2 tháng trước

Ý Nghĩa Quẻ Số 28 Quẻ Trạch Phong Đại Quá Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết